The 3 Sure-Fire Ways Toward Effective Mixing

Importance of Ear Training for Effective Mixing

One of the most important senses that you should keep clear especially when mixing music is the ear. Well, not only for the newbie, it’s a no brainer, dapat talaga maging kabisado ito ng pandinig mo. Ang mga tamang frequency ng bawat instrumento at ang dynamic ng bawat isa.

Sabi nga… you have to trust your ears, this only shows that critical listening is very much important. Dahil gamit na gamit talaga ang tenga sa ganitong uri ng industriya, kaya naman kailangan talaga ng mga tenga natin ang tinatawag na muscle memory, praktis sa tenga o Ear Training.

Continue reading