The 3 Sure-Fire Ways Toward Effective Mixing

Importance of Ear Training for Effective Mixing

One of the most important senses that you should keep clear especially when mixing music is the ear. Well, not only for the newbie, it’s a no brainer, dapat talaga maging kabisado ito ng pandinig mo. Ang mga tamang frequency ng bawat instrumento at ang dynamic ng bawat isa.

Sabi nga… you have to trust your ears, this only shows that critical listening is very much important. Dahil gamit na gamit talaga ang tenga sa ganitong uri ng industriya, kaya naman kailangan talaga ng mga tenga natin ang tinatawag na muscle memory, praktis sa tenga o Ear Training.

Continue reading

How To Start Mixing As A Hobby

If you are looking for something different this long period of COVID19, and thinking about what you can start, even an interesting, and challenging one, another good option is mixing.

If you’re enjoying listening to music, this is the time to step up from listening to creative mixing, due to the affordability of resources like free audio stems and platform online from downloading a free DAW and the availability of audio practice tracks in hundreds of different genres. Continue reading “How To Start Mixing As A Hobby”

Paano Ginagamit Ng Tama ang EQ (Part 2)

Understand The Importance Of EQ

3 Important EQ Control
3 Important EQ Control

Isa sa pinaka matandang tool sa history ng recording ay ang EQ, ito rin ang isa sa pinaka gamiting tool ng kahit na sinong mixing engineer o sound designer sa industriya ng audio.

Ang EQ ay isang powerful tool na naglalabas ng dalawang resulta, isang malinis at very responsive kung maganda ang pagka record ng isang audio track at unresponsive naman, distorted o harsh or lot of noise ang result, kung pilit mong aayusin ang isang garbage track ng recording. Continue reading “Paano Ginagamit Ng Tama ang EQ (Part 2)”

Paano Pumili Ng Tamang DAW (Free DAW Source)

Para sa mga newbie na nagtatanong kung anong Digital Audio Workstation (DAW) ang maganda? Pero bago ang lahat…

Flash back lang muna kapatid, dahil naalala ko wayback 1995 pag napag-uusapan sa isang studio session’s or during yosi break, na mayroon daw isang software na papalit sa buong recording studio, madami ang nag tataas ng kilay, hindi naman dahil sila ay gay, hindi lang talaga sila naniniwala, yes dahil kasikatan pa ng ADAT o ng rack mounted hardisk recorder noong time na yun. Continue reading “Paano Pumili Ng Tamang DAW (Free DAW Source)”